HomeImage.png

Secure Flex

Bezpečné využití výkonové flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely

Energetický sektor prochází výraznými změnami, které zvyšují potřebu nalézt nové prostředky pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Možnost úpravy výkonových profilů a výrobního potenciálu na straně spotřebitelů (výkonové flexibility) se stává jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. Pro bezpečnou integraci nových tržních a provozních mechanismů do elektrizační soustavy a tržního prostředí ČR je potřebné poskytnout příslušným subjektům nástroje, které umožní koordinaci jednotlivých subjektů a zajistí bezpečné využití výkonové flexibility z pohledu provozu soustavy.

Právě projekt SecureFlex se zaměřuje na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, které povedou k systémovému energetickému řešení bezpečného využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR.


TACRLogo.png
Projekt SecureFlex je řešen v rámci výzkumného projektu TK01030078 podpořeného Technologickou agenturou České republiky
Retrieved from "http://secureflex.cz/index.php?title=Main_Page&oldid=56"