Výzkumné zprávy

2018

  • Analýza uplatňovaných motivačních schémat a modelů a jejich efektivity - Ve výzkumné zprávě je dokumentována průběžná rešerše používaných motivačních schémat ve vybraných zemích EU a mimo ni. Dále zpráva kategorizuje skupiny motivačních schémat, shrnuje vztah mezi motivačními schématy a standardními tržními mechanismy a identifikuje trhy pro uplatnění flexibility v prostředí ČR. Mimo iniciální rešerši jsou předpokládány aktualizace například pro zamezení ztráty kontaktu s novými tarify a motivačními schématy.

Propagační materiály

Prezentace